gallery/word header

Elektrivõrkude nõuetekohane planeerimine ja arvutamine on muutunud üha keerukamaks. Simelect aitab Teil kokku hoida hinnalist aega, mis muidu kuluks erinevates tabelites näpuga järge ajamisele.

 

Programmiga saab teha järgmisi arvutusi:

 

✔ 1-faasilised lühisvoolud

 

✔ 3-faasilised lühisvoolud

 

✔ Kaablitele lubatud koormusvoolud

 

✔ Lühisvõimsused

 

✔ Mööduvad lööklühisvoolud

 

✔ Pingekadu

 

✔ Trafo nimivoolud ja lühisvoolud ülem-ja alampinge poolel

 

✔ Trafo magneetimisvool, vajalik näiteks trafo keskpingesularite valikuks

 

✔ Kaitseseadmete omavahelise selektiivsuse hindamine

 

✔ Kaablisoone temperatuuri arvutamine sõltuvalt koormusvooludest

 

 

Programmi viimane versioon on: 4.0.7

 

✔ Lihtsalt kasutatav

✔ Kohandatud kohalikele oludele

✔ Heaks abimeheks elektrivõrkude projekteerijatele

gallery/ekraan1
gallery/ekraan2 3d
gallery/ekraan3 3d

Kas oled tüdinenud tabelites näpuga järge ajamast?

Simelect aitab Sind!

 

 

Simelect 4 on eestikeelne tarkvara madalpingevõrkude arvutusteks.