gallery/word header
 • Mida ma litsentsi ostes endale saan?

Üks Litsents annab loa Kasutajal Programmi installeerida, aktiveerida ja kasutada korraga kuni kahes arvutis. Litsents annab õiguse Programmi ainult kasutada ja ei anna Kasutajale Programmi kohta mingeid omandi-, autori- ega levitamise õiguseid. Ostjale edastatakse elektroonselt Litsents ehk programmi kasutusõigus, installeerimisfail või interneti viide sellele, unikaalne kasutajanimi ja aktiveerimiskood, mida ei tohi jagada kolmandate isikutega.

 

 • Kui kaua litsents kehtib?

Litsents kehtib ostetud Programmile piiramatu aja jooksul.

 

 • Kas mul on vajalik internetiühenduse olemasolu?

Kasutajal peab Programmi aktiveerimiseks olema ühendus internetiga. Programmi aktiveerimisteade edastatakse koos unikaalse kasutajanimega avalikult mitte ligipääsetavasse serverisse. Pärast aktiveerimist pole internetiühendus kohustuslik. Internetiühenduse olemasolul programm siiski kontrollib, kas on saadaval programmi uuemaid versioone.

 

 • Millised nõuded on arvutile, et kasutada programmi Simelect?

Enne ostmist peaks proovima kasutada tasuta saadaolevat programmi demoversiooni, et veenduda selle toimimises ja sobivuses Kasutaja vajadustele. Müüja ei osta Litsentsi peale ostmist tagasi, kuna ostjale avaldatud aktiveerimiskoode ei saa tagastada.

 

Kasutajal peab Programmi kasutamiseks olema arvutisse installeeritud järgmine tugitarkvara:

 

 1. Sobilik Microsoft Windows operatsioonisüsteem (näiteks 8 või 10);
 2. Sobilik Microsoft .NET Framework (näiteks 4.5 või uuem) platvorm. Viimane on tavaliselt koos operatsioonisüsteemiga installeeritud, vajadusel tuleb see Kasutajal installeerida ise.
 3. Sobilik Microsoft Visual Basic Power Packs. Viimane on sisse ehitatud Simelecti installeerimisfaili, kuid selle mitte toimimisel mõningatel harvadel juhtudel peab kasutaja selle installeerima ise.
 • Mis vahe on programmi demoversioonil ja täisversioonil?

Programmi demoversioon töötab piiratud aja ja mõningate piiratud funktsioonidega, andes piisavalt ettekujutust programmi omadustest ja töötamisest. Kasutuspiirangud on järgmised: demo töötab 10 päeva, kasutada ei saa salvestamise ja printimise funktsioone. Samuti on piiratud kasutatavate liinilõikude arv kolmeni.

 

 • Kas ma võin programmi kasutada ärilisel eesmärgil?

Programmi võib kasutada töövahendina ärilisel eesmärgil. Programmi, selle Litsentsi, kasutajanime ja aktiveerimiskoode ei tohi ilma Autori kirjaliku loata levitada, jagada, kopeerida, rentida, liisida, laenata ega müüa kolmandatele isikutele.

 

 • Mis siis, kui ostja on juriidiline isik?

Müüja tegeleb eraisikuna ettevõtluskonto alusel. Seepärast tekib juriidilisel isikul programmi litsentsi ostes lisaks täiendav tulumaksukohustus (määr 20/80), mis võrdsustab maksukoormuse tavapärase töösuhte maksukoormusega (TuMS § 34 p 13 ning § 51 lõiked 1 ja 2). Rohkem infot leiab siit:

 

https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/fuusilise-isiku-ettevotlustulu-lihtsustatud-maksustamine

 

Kokkuvõtvalt - müüjale tuleb tasuda litsentsi eest vastavalt kodulehel toodud hindadele. Ettevõte peab lisaks tasuma riigile maksud vastavalt kehtivale seadusandlusele.

 

 • Kas tulevased programmi uuendused on litsentsi ostjale tasuta või tasulised?

Programmi Simelect 4 uuendused ja parandused on litsentsi ostjale tasuta. Kui ilmub programmi uus versioon suuremate muudatustega, võib selle litsents olla tasuline.

 

 • Kas programmiga Lühisvoolud 3 tehtud projekte saab avada programmiga Simelect 4?

Lühisvoolud 3 projektifaili avamine programmiga Simelect 4 ei ole garanteeritud.

 

 • Kas programmi Simelect installeerides jään ma ilma mõnest programmi Lühisvoolud 3 varasemast versioonist?

Programm Simelect on Lühisvoolud programmist eraldiseisev programm ja see ei mõjuta programmi Lühisvoolud kasutamist.

 

 • Kui programm ei tööta või annab veateateid?

Enne probleemiga pöördumist veenduge järgnevas:

Kontrollige, et teie arvutis on vajalik tugitarkvara (.NET Framework 4.5 või uuem, Microsoft Visual Basic Power Packs).

Vajadusel tuleks programm läbi arvuti juhtpaneeli desinstalleerida ja installeerida uuesti.

Probleemiga pöördumisel tuleks edastada selle täpne kirjeldus, milliste toimingute peale veateade ilmub, veateate sisu ja number (kui on), ekraanitõmmised jm info.

 

Kui installeerimisega alustamisel kuvatakse allolev veateade, vajutage "More info" --> "Run anyway".

gallery/smartscreen